توضیحات

دانشجوی رشته مترجمی زبان انگلیسی

بدون سابقه کار

تماس از طریق پیامک

ایدی تل : spring_021