توضیحات

دانشجوی مهندسی دریا گرایش کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.ورودی 95 کارشناسی
رتبه کنکور 2000
معدل دیپلم 19.43
قبولی در المپیاد ریاضی مرحله اول و دوم
سابقه تدریس و مشاوره تحصیلی کنکور