توضیحات

سلام 21سالمه 180قدم دنبال کارنگهبانی یا حراست هستم.. ممنون09331256928