توضیحات

مشخصات فردی.سابقه کار.مهارت ها. تحصیلات

شماره تماس ۰۹۳۷۳۳۴۳۰۱۰

۰۹۰۳۵۱۷۴۹۷۰

آموزش

غیرانتفاعی کسری

89-92 مهندسی نرم افزار

تجربه کاری

رحمتی

95 حسابدار

صفری

94 منشی

روژان

96 مونتاژ فیلم

سروش

96 صندوقدار

اداره مالیات

88 اداری

مجله عرشیان

97 طراح